Có bất kì câu hỏi nào? +84 28 62 91 81 88
Tư vấn và lập kế hoạch

Danh mục dịch vụ tư vấn của chúng tôi được thiết kế để giúp quý vị giải quyết thành công các vấn đề ra quyết định, thách thức và cơ hội mà quý vị đang gặp phải với hệ thống truyền thông của mình, qua đó mang lại cho quý vị một lợi thế cạnh tranh. Dịch vụ tư vấn của SoftNET bao gồm lập kế hoạch chiến lược, kỹ thuật, thiết kế và nhiều hơn nữa.

Thêm thông tin

For more information, contact our nearest office to your location

+84 28 62 91 81 88

Contact us
© Copyright 1996-2020, SoftNET all rights reserved
Design & production Kabi d.o.o.