Có bất kì câu hỏi nào? +84 28 62 91 81 88
Hồ sơ công ty

SoftNET tạo sự khác biệt cho việc kinh doanh của quý vị.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thoại, dữ liệu và Internet chất lượng cao, giúp quý vị quản lý chi phí, đơn giản hóa các hoạt động CNTT và nỗ lực hơn trong kết nối doanh nghiệp. Hiện tại, mục tiêu chính của SoftNET là giúp một nhiều khách hàng lớn chuyển đổi từ dịch vụ điện thoại truyền thống sang các giải pháp dựa trên IP để giảm chi phí và tăng năng suất.

Chúng tôi cam kết cung cấp một dịch vụ khách hàng tuyệt vời. Chúng tôi có quy mô đủ lớn để cung cấp nhưng quan trọng không kém đó là chúng tôi có quy mô đủ nhỏ để chú trọng đến chất lượng trong mối quan hệ với quý khách, điều khiến chúng tôi khác biệt trong việc phục vụ khu vực SEE và Á châu. Thật dễ để hợp tác kinh doanh với chúng tôi. Chúng tôi luôn ủng hộ quý vị bằng những cam kết và thỏa thuận SLA mạnh mẽ của mình.

© Copyright 1996-2020, SoftNET all rights reserved
Design & production Kabi d.o.o.