Có bất kì câu hỏi nào? +84 28 62 91 81 88
IP Centrex

IP centrex

 

IP Centrex Giải pháp IP Centrex của SoftNET là một giải pháp thoại tuyệt vời với chi phí đầu tư vốn thấp hơn đáng kể. Giải pháp này cho phép khách hàng có và sử dụng được các tính năng thường liên kết với PBX mà không cần phải mua hệ thống chuyển mạch PBX. Hiện IP Centrex đang ngày càng được nhiều hãng công nhận là giải pháp thay thế linh hoạt và tiết kiệm chi phí nhằm giúp duy trì PBX tại chỗ. Giải pháp này mang lại nhiều lợi ích như tích hợp trực tiếp, khả năng mở rộng, giảm rủi ro và nhiều hơn nữa.

Thêm thông tin

For more information, contact our nearest office to your location

+84 28 62 91 81 88

Contact us
© Copyright 1996-2020, SoftNET all rights reserved
Design & production Kabi d.o.o.