Có bất kì câu hỏi nào? +84 28 62 91 81 88
IP-PBX tại chỗ

IP-PBX tại chỗ

 

Giải pháp IP PBX của SoftNET là một giải pháp tuyệt vời, hỗ trợ tất cả các chức năng của điện thoại cổ điển và cung cấp nhiều lợi ích hơn nữa. Giải pháp này giúp cắt giảm đáng kể chi phí điện thoại, nhất là với những công ty có văn phòng ở nhiều quốc gia khác nhau (không có chi phí liên lạc giữa các văn phòng nội mạng SoftNET, các cuộc gọi quốc tế khác được giảm cước tới 50%).

Thêm thông tin

For more information, contact our nearest office to your location

+84 28 62 91 81 88

Contact us
© Copyright 1996-2020, SoftNET all rights reserved
Design & production Kabi d.o.o.